2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1999     1998     1997     Oud  

<< 2007         Werken 2006         2005 >>

laatste update: 27-07-2009
 

Klik op de Thumbnail om de foto in nieuw venster te bekijken.  In verband met de beperkte capaciteit staan er van de diverse werken slechts een paar foto's op de site. Mail ons voor de overige en/of onbewerkte foto's (High Resolution/HQ).

  
 
  
 

Wederom sloop St. Oederode

Het is inmiddels al weer 2 jaar geleden dat een machine van Van Tunen in St. Oederode te bezichtigen was. Toen sloopte de R386 het eerste hoogbouwdeel, de zogenaamde C-flat van het zorgcentrum Odendael

Nu eind december 2006, de nieuwbouw aldaar klaar is, was het tijd om het volgende deel met de grond gelijk te maken. Als straks ook hier de nieuwbouw staat, volgt nog de sloop van de laatste flat. Uitvoerend sloopbedrijf Van Mensvoort schakelde voor de sloop van de tweede flat wederom de sloopcapaciteit van Van Tunen in. 

Van Tunen bracht ditmaal de R399 (Cat 385BL-LRE) naar St Oederode om deze klus te klaren. Voor diens machinist Christiaan Strobos was het zijn eerste sloopklus, en niet de gemakkelijkste, daar de nog in gebruikzijnde flats en huizen er op zeer geringe afstand stonden. 

Met zeer veel precisie ontmantelde Christiaan het gebouw. Het ijzer en hout werden nauwkeurig met de R399 gescheiden en met de Verachtert betonschaar werd het gebouw zorgvuldig naar beneden geknipt. Een dikke waterslang met daaraan een sproeikop werd over de giek gelegd om te zorgen voor de stofbestrijding. De klus was binnen anderhalve week geklaard. 

Wellicht zien we de machine van Van tunen wederom terug, als over één á twee jaar de laatste flat gesloopt moet worden.

Leipzig... 

Volgt... 

Rioolbuizen leggen in Hilversum 

In Hilversum wordt op dit moment hard gewerkt aan het Plan Anna's Hoeve. Een omvangrijk en ambitieus plan dat in samenwerking met de provincie Noord-Holland, gemeente Hilversum, gemeente Laren, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en het Goois-Natuurreservaat wordt uitgevoerd. 

Het gebied Anna’s-Hoeve is op een aantal plaatsen zo vervuild dat de grond en bodems van een aantal meren gesaneerd moeten worden. Als de bodemverontreiniging niet wordt opgeruimd blijft het gebied een gevaar voor de volksgezondheid, zal de natuur zich nooit kunnen herstellen en kan het grondwater worden verontreinigd. En dat heeft vervelende gevolgen voor het drinkwater van Hilversum.

In Hilversum is al jaren een groot tekort aan woningen. Aan de oostzijde van de stad, bij Anna's Hoeve, is nog één van de weinige plekken te vinden waar nog woningbouw mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de natuur. De woningbouw in dit gebied is noodzakelijk om met de opbrengsten een deel van de sanering van het gebied te kunnen bekostigen.

In het gebied staat ook de rioolwaterzuivering (rwzi). Vanwege de verscherpte milieueisen wordt deze vervangen door een compacte, moderne rwzi. Door de nieuwe rwzi iets op te schuiven komt er nog meer ruimte vrij voor woningen. Alles bij elkaar redenen genoeg om het gebied aan te pakken.

Als voorbereiding op de nieuw te bouwen RWZI is Van Tunen gevraagd door aannemer Ooms Construction om te helpen met het leggen van een transport cq. opslagleiding. 

Een bijzondere klus daar de betonbuizen met stalen binnenwand ruim 17 ton per stuk wegen en op 5 meter diep aan elkaar gelast moeten worden, om zo te voorkomen dat rioolwater weglekt in het drinkwatergebied. Een uitstekende klus voor de, met 3-delige giek uitgeruste, nieuwe re-build Cat 375L-HD (R402).

Sloop voormalig ziekenhuis in Etten-Leur 

Van Tunen is door de sloopannemer Vissers BV. Oosterhout gevraagd te assisteren bij een deel van de sloop van een voormalig ziekenhuis. Het gaat hierbij om het hoogbouw deel waarvoor Vissers de R386 (Cat 375L-LR) van Van Tunen wil gebruiken om deze gecontroleerd met de grond gelijk te maken. 

Voor machinist William van Zonbeek zijn tweede klus, want na de sloop in Roosendaal is hij de aangewezen persoon binnen het Van Tunen machinistenbestand om ook dit gebouw met de R386  naar beneden te halen. Op deze plek aan de Margrietlaan zal Woonstichting Etten-Leur dan later starten met de bouw van appartementengebouw  L’Avenir.  

Sloop De Wildenborch in Roosendaal 

Binnen de gemeente Roosendaal is WSG samen met bouwonderneming BVR druk doende met de herontwikkeling van het woningcomplex "De Wildenborch" aan de Genestetlaan in de wijk Kroeven. 

Ter plaatse moet een 12 verdieping tellende service/seniorenflat plaats maken voor
135 nieuwe seniorenwoningen. Deze worden verdeeld over 3 woontorens met halfondergrondse parkeerplaatsen, en op de begane grond gemeenschappelijke voorzieningen.

In opdracht van de Maton Groep is Van Tunen gevraagd de oude
flat met de grond gelijk te maken. Vanwege de grote hoogte van het gebouw en de ligging nabij andere gebouwen, niet echt één van de eenvoudigste klusje. 

Voor deze klus bracht Van Tunen dan ook een zeer speciaal stukje gereedschap. De lange giek van de R386 sloopmachine werd nog eens extra voorzien van een 6 meter extensie-stick en 8 meter demolition-pole. 

Allereerst vochten Bart van Tunen en Frenk Veldhuis met het gebouw, tot het zich langzaam begon over te geven, aan de monsterachtige machine en diens bestuurders. 
Met het aantrekken van William van Zonbeek, (een echte sloopcrack) was het doek helemaal snel gevallen voor het gebouw. William maakte met de R386 in rap tempo korte metten met het gebouw.
Toch bleef het tot het einde spannend voor de omwonende, welke de gehele dag in grote getallen de werkzaamheden van William en zijn R386 nauwlettend op gepaste afstand volgde. 
Als laatste moest William namelijk de nog hogere liftkoker stukje voor stukje naar beneden halen. Een spektakel dat absoluut als culinair toetje van het gehele sloopproject werd ervaren. 

Sloop Gen. Spoorlaan in Haarlem 

In Haarlem aan de Gen. Spoorlaan sloopt Van Tunen in opdracht van Gebr. Kruyswijk BV. , met de R338 enkele gebouwen. Hier moet straks het nieuwbouwproject Triade verreizen. 

Gewapend met de sorteergrijper verwijdert Fred van der Eng en Frenk Veldhuis stukje bij beetje de bebouwing. De sorteergrijper bied je de mogelijkheid om alles meteen nauwkeurig te scheiden. Ook is hij zeer precies te positioneren, dit om zo selectief en zo zacht mogelijk te slopen. 
Het geheel bevind zich in een woonwijk en dus wil je de sloopoverlast tot een minimum beperken  en dat werkt nou eenmaal beter zo als met grof geweld.   

Reconstructie N242 bij Alkmaar 

De N242 is al jarenlang een flessenhals. Het verkeer van en naar de A9 staat op de bestaande vijf kruispunten geregeld stil. Files zijn aan de orde van de dag. Bovendien zijn de kruispunten niet allemaal verkeersveilig. 

De Ring Alkmaar is een belangrijke schakel in het wegennet van de provincie Noord-Holland. Dagelijks rijden er ruim 100.000 voertuigen. Naar verwachting neemt de komende jaren de verkeersdrukte verder toe. 

Zo krijgt Heerhugowaard met de nieuwe wijk 'De stad van de Zon' 3.000 nieuwe woningen erbij. Ook komt er er nieuw recreatiegebied. Bovendien groeit tot 2010 het Alkmaarse bedrijventerrein Boekelermeer aan de zuidelijke kant met 150 ha. In Alkmaar zelf wordt de bestaande wijk Vroonermeer ongeveer verdubbeld. De reconstructie van de N242 levert een stevig bijdrage aan bereikbaarheid van de regio Alkmaar.

De provincie Noord-Holland heeft derhalve gekozen voor een ingrijpende reconstructie. En dat is te zien. Over het hele tracé van zo’n 4 kilometer zijn werkzaamheden gaande. Er liggen enorme bergen zand, fietspaden worden aangelegd, viaducten zijn in aanbouw, er verschijnen grote waterbergingen, sommige nieuwe op- en afritten zijn al in gebruik, de nieuwe tweede Kraspolderbrug is in aanbouw en ga zo maar door. 

In opdracht van de firma Heijmans is Van Tunen gevraagd zorg te dragen voor de graafwerkzaamheden bij de toekomstige verdiepte ligging van de N242. Het diepste punt zal zo’n 11 meter bedragen. Aan Van Tunen de opdracht deze glooiende put te ontgraven. 

Voor deze klus worden twee Cat 375L-LR’s ingezet. De R383 en R386 met als machinisten Willem Kornman en Jaap Krab, hebben hun handen vol om de kuubs zand, klei en bagger volgens gedetailleerde GPS navigatie nauwkeurig te verwijderen. 
Als je niet oppast spoelt hetgeen je net weggehaald hebt zo weer terug. Je moet dus nauwkeurig te werk gaan. En goed weten waar je mee bezig bent, “Aldus één van hen”.     

Nog ruim 1 jaar te gaan en dan is het oostelijk deel van de Ring Alkmaar, onderdeel van de provinciale weg N242 klaar.

Bron: Provincie Noord-Holland project N242

Limburgs Grind voor R399 

Van Tunen is door Van den Biggelaar gevraagd in Ohé & Laak te helpen met de grindwinning.

Begin 2006 zond Van Tunen de R399 (Cat 385BL-LRE) met machinist Christiaan Strobos richting het zuiden, om ruim 96.000m3 grind boven water te halen. De klus bleek zowel de machine als Christiaan zelf op het lijf geschreven.