2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1999     1998     1997     Oud  

<< 2006         Werken 2005         2004 >>

laatste update: 27-07-2009
 

Klik op de Thumbnail om de foto in nieuw venster te bekijken.  In verband met de beperkte capaciteit staan er van de diverse werken slechts een paar foto's op de site. Mail ons voor de overige en/of onbewerkte foto's (High Resolution/HQ).

  
 
  
 

Sloop Oxi SF1 Corus

Volgt...Bottelier

Uitdiepen Ceres Container-terminal

Volgt...

Sloop 5 flats in Spijkenisse 

In Spijkenisse aan de Rozenlaan worden 5 woonblokken (5 hoog) gesloopt ten gevolge van de stadsvernieuwing.
Aannemer van dit project is de firma van Eck uit Den Haag, welke op haar beurt van Tunen heeft gevraagd de flats met de grond gelijk te maken.
Om deze klus te klaren heeft machinist Marcel Grundmann de beschikking over de Cat 350L met straightboom (R340).

De flats zijn van te voren gestript door van Eck en verdere scheiding geschiedt naderhand op  de recyclinglocatie. Uitgerust met de Boforce puinriek kan Marcel met de R340 dus gelijk beginnen om voorzichtig de eerste secties naar beneden te halen. Met dat puin maakt hij vervolgens een puinbedje. Zo staat de machine net wat hoger, om er voor de rest beter bij te kunnen.
Als hij bijna aan het eind van de flat gekomen is laat hij de laatste sectie staan voor de volgende ochtend. Zo blijft namelijk een stabiel deel overeind.

Vroeg in de ochtend als het nog rustig is duwt hij de laatste tussenmuren eruit. Vervolgens is het ombouwtijd. Daar van Tunen nog steeds geen nieuwe 3-delige sloopgiek heeft, is er geïnvesteerd in een verstelbare 5-8mtr. O&K DemolitionPole. Deze kan zoals hier worden gebruikt voor de laatste muur. Je kan deze zo op veilige afstand naar binnen trekken.

Als alles plat is, is het tijd om het puin af te voeren.
Als er 8 wagens rijden laad de Cat 350L het puin van één flat in één dag kompleet weg. Totaal dus 2,5 dag en je ziet niet meer dat er een flat gestaan heeft.
Alhoewel iets van de "funderingen" er nog wel in zit. Deze gaan eruit als alle flats plat zijn, daar de palen nog ingemeten moeten worden.
 

Fundering kantoortoren Rijkswaterstaat slopen 

In Utrecht is net naast de A12 machinist Martinus Jelgerhuis voor L.van Leeuwen BV. bezig met het slopen van een deel van de fundering van de kantoortoren van Rijkswaterstaat. Martinus is nog maar net bij van Tunen in dienst en kan zich op deze klus helemaal uitleven. Allereerst worden er met de Krupp hamer diverse gaten geprikt. Als blijkt dat de vloer niet al te dik is wordt er besloten de vloer er met de puinriek uit te trekken. Toch nog niet het makkelijkste klusje vanwege de grote hoeveelheid bewapeningsstaal. Des-al-niet-te-min klaarde de R339 (Cat 345BL) de klus in 2½ week. 

Nieuwe havens van Antwerpen

De haven van Antwerpen is al jaren bezig de strijd aan te gaan met havens als Rotterdam, Le Havre en Hamburg. Zo werden er al vele nieuwe havens gerealiseerd en het einde is nog niet in zicht.
Momenteel wordt er nog gewerkt aan de containerhaven “het Deurganckdok”. Een nieuwe haven die er voor zorgt dat Antwerpen, wanneer deze haven voltooid is, er evenveel capaciteit bij krijgt, als de totale havens vorig jaar aan containers omzette. Het Deurganckdok is formeel  het voorlopig grootste getijdendok met rechte kaailengtes ter wereld.

G
een enkele haven in de Le Havre of Hamburg-regio kan nu zo'n bijkomende ruimte aanbieden. Rotterdam moest zijn plannen voor de tweede Maasvlakte al herhaaldelijk uitstellen, de Westerschelde Container Terminal (WCT) in Vlissingen zit nog vast in het juridisch moeras, en ook elders in de Noord-Europese regio botsen de havens met hun uitbreidingsplannen op heel wat praktische en ecologische bezwaren.

Antwerpen lijkt dus op koers om één van de grootste bespelers ter wereld te worden. Op de prioriteitenlijst staan ook nog een tweede Zeesluis en de Liefkenshoekspoortunnel. En met de huidige groei van het containerverkeer zal er in 2012 behoefte zijn aan nog meer nieuwe terminalcapaciteit. Zodoende is er ook reeds een studie naar nog een nieuwe containerhaven genaamd het Saeftingedok.

Het is inmiddels al weer 4 maanden geleden dat onze R383 (Caterpillar 375LLR) koers zetten richting de havens van Antwerpen. De machine wordt op ponton ingezet in het Deurganckdok door opdrachtgever Dredging International.
Hij moet allereerst aan beide kanten van het dok de oude dam verwijderen. Niet de eenvoudigste klus daar het materiaal zeer hard verklonken is. Daarbij komt nog dat het tot 20 meter diep weggehaald moet worden en we hier te maken hebben met getij. 
Een echte klus voor Willem Kornman die hier zijn ervaring volledig kwijt kan.

Als de oude dam verwijderd is, worden er langs de kademuren in de ontstane sleuf door een zeer zware draadkraan betonnen matten verzonken. Deze beslaan een totale oppervlakte van 30 bij 10mtr. Vervolgens moet van Tunen met de R383 gewapend met speciale 500 liter gesloten knijper de voegen opvullen met vloeibare bitumen. 
Inmiddels is het werk geklaard maar wordt er al weer gekeken naar een vervolg opdracht.

 

                     -----------------------------------------------------------------------
Naast het
Deurganckdok ligt het nieuwe Verrebroekdok en ook hier is van Tunen actief en wel voor de firma Hye
Christiaan Strobos en Cees Jellema moeten met de R399 (Caterpillar 385BL-LRE) op ponton ook hier langs de kademuur de bodem profileren, om zo het wegslaan van zand tijdens het afmeren te verkomen. Het gaat om een stuk van 750 meter lang en 15 meter breed.

”We moeten er 3 maal overheen”. De eerste maal wordt er door kippers brekerpuin in het water gestort en is het aan de R399 om deze over de bodem te verdelen en te vlakken.
De diepte varieert nu van 6 tot soms zelfs 9 meter.

Als alles enigszins gevlakt en op hoogte is, gaan we er in de tweede fase een laag stortsteen overheen storten, welke per binnenvaartschip aangeleverd wordt.

Als laatste moeten we daaroverheen nog hydro-beton storten. En moet de uiteindelijke diepte vanaf de waterlijn tot bovenkant beton 7.5 meter zijn.

Één voordeel hier t.o.v. het werk in het
Deurganckdok is dat hier geen getij geldt vanwege de sluis Kallo. Waar we overigens ook nog een paar meters moeten doen. Voor het werk is in eerste instantie 12 weken uitgetrokken “Aldus Cristiaan en Cees”.
  


sloop IJsselstein

In IJsselstein dient een flat gesloopt te worden. Deze heeft lange tijd dienst gedaan als Gemeentehuis echter moet het nu plaatsmaken voor een nieuw te bouwen woontoren. Sloopbedrijf Zantko heeft dit werk aangenomen. Deze heeft van Tunen gevraagd om een machine te leveren om het 8 verdieping tellende gebouw gecontroleerd neer te halen. Een uitgesproken klus voor Jan Sagel en de R386. 

Op dinsdag 29-05-05 wordt het officiële startsein gegeven voor de sloop. Onder veel belangstelling haalt de toenmalige burgemeester van IJsselstein, geassisteerd door Jan, de eerste happen uit het gebouw.

Hameren op de zeebodem

Van Tunen is door de firma Tideway ingehuurd voor een klus in de zee boven Ierland. Op de kruising van 2 zeeën nabij Cork-Ierland zullen 2 machines van van Tunen zij aan zij op het 40x20m ponton "Vagant" een 3 meter brede doorgang moeten hameren in de zware rotsbodem tbv. een nieuw te leggen oceaanleiding. Het werk kan alleen plaatsvinden als het rustig weer is. 

Een uiterst zware klus. Dus heeft van Tunen zijn beste materieel ingezet. De één; de oudere 375 met Special nieuwe knikbare Long Reach, de andere; de nieuwe 385BLRE met van Tunen aanpassingen.
Ook zijn beide machines oa. achterop voorzien van een bordes met daarop 2 splinternieuwe compressors tbv het hameren onder water en is er de laatste GPS techniek op gemonteerd.

Voor de 2 machines zijn continu 4 machinisten aanwezig, en wordt er als de elementen het toelaten non-stop gedraaid tot er het sein no-go gegeven wordt. Dan zullen de gieken uit het water verdwijnen tot het weer volledig rustig is.

Veerhavens Den Helder en Texel op de schop

Rijkswaterstaat is begonnen met het aanpassen van de veerhavens in Den Helder en ’t Horntje op Texel, zodat medio 2005 de nieuwe veerboot “Dokter Wagemaker” van Teso veilig kan invaren en afmeren.

De nieuwe veerboot wordt aangedreven door 4 Caterpillar motoren. Van Tunen’s  Caterpillar moet zorgen dat deze motoren ook daadwerkelijk ingezet kunnen gaan worden.


Omdat de nieuwe veerboot breder is, moeten de fuiken worden vernieuwd. De fuiken krijgen drijvende remmingwerken, die bedoeld zijn om de boot te geleiden. Dit is nog nauwelijks toegepast in havens aan zee met een groot getijverschil. Stalen palen, die in de grond staan, voorkomen dat de remmingwerken wegdrijven. Door het verwijderen van de oude remmingwerken ontstaat een onbeschermde waterbodem. Hierop komt stortsteen om erosie tegen te gaan. Daarnaast worden oneffenheden zoals kuilen, die in de loop der jaren zijn ontstaan, geëgaliseerd. De drijvende remmingwerken worden prefab aangeleverd waardoor alleen de montage ter plekke nog nodig is. Voordelen hiervan zijn: tijdwinst en weinig overlast.

Tenslotte wordt ook de afmeerplaats in de veerhaven ’t Horntje geschikt gemaakt voor de nieuwe veerboot.
Vorig jaar werd al gestart met het vervangen van de uiteinden van de veertig jaar oude havenhoofden in Texel. De havenmond wordt verbreed van zestig naar negentig meter. De nieuwe constructie van de havenhoofden bestaat voornamelijk uit een stalen damwand. Deze wand wordt tot drie meter boven NAP aangebracht. Dit is twee meter lager dan de huidige havenhoofden. Opvallend aan het ontwerp van de nieuwe havenhoofden is het cirkelvormige deel op de uiterste punten van de dam. Het cirkelvormige deel wordt verbonden met het overblijvende oude deel van de havendammen. Het grootste verschil tussen de nieuwe en oude havenhoofden is dat de nieuwe loodrecht uit het water verrijzen en dat er geen taluds (schuine hellingen) meer zijn.

Van Tunen’s R383 (Caterpillar 375LLR) vormt momenteel één van de belangrijke schakels in de werkzaamheden aan zowel de Den Helder als aan de Texel zijde. Voor Ooms Construction uit Avenhorn wordt de machine oa. ingezet om de nieuwe drijvend steiger te realiseren. Welke  4 meter breder moet worden.

 Inmiddels zijn de werkzaamheden verplaatst naar de fuiken zelf. Dat betekend dan ook dat de werkzaamheden pas kunnen beginnen op momenten dat het veer er niet is.
Aangezien er tijdens de dienstregeling minder dan 40 minuten per uur overblijven wordt er voornamelijk gewerkt als het veer uit de vaart is. Dat wil zeggen vanaf 10uur ‘s avonds tot 6uur ‘s ochtends.
Willem Kornman en Kees Jellema zijn de machinisten die in deze uren zorgen dat het dok wordt voorzien van de zinkstukken en vervolgens worden afgestort met stenen.

Dit alles met een grote precisie. Om deze te kunnen waarborgen en zichtbaar te maken is de R383 dan ook voorzien van een GPS systeem.
“Zonder deze zou dit werk zo goed als onmogelijk zijn geweest”, aldus Willem. Het heeft even geduurd, voordat het systeem goed werkte. Ik sta met de machine 10 meter lager op een ponton. Naast me staan soms 2 grote stalen kollossen van Veerboten en achter me, eveneens op ponton nog eens 2 draadkranen. Deze veroorzaken allemaal reflecties en narigheid. Lastig en krap werken dus! En voor de GPS absoluut verre van ideaal. ‘s Nachts hebben we meer de ruimte en gaat het goed. De draadkraan heeft mijn andere werk van asfalt storten overgenomen. In de tijd dat het veer overvaart werkt hij overdag dit werk stukje bij beetje af. 

Van Tunen heeft al vaker in de haven van Texel gestaan Echter de laatste keer met een wat mindere afloop. Vorig jaar branden namelijk de R389 (Cat 375LLR) tijdens voorbereidende werkzaamheden aan de uitmondingen van de haven nog volledig uit. 

Le Havre (F)

In Le Havre Frankrijk dient van Tunen met zijn R385 (Cat 375LLR) een dijk te bouwen van stortsteen met een  gewicht tot 1 ton. De dijk moet er voor zorgen dat er geen modder uit het moeras de rivier de Seine binnen stroomt. Tijdens vloed dient de bovenkant van de dijk 2m onder water te liggen. De bovenkant dient 4m breed te worden en gaat 1:1 naar beneden. Het werk is dus getijdewerk en kan alleen plaatsvinden tijdens vloed. De machine is van Nederland naar Frankrijk gevaren op een ponton van Stemat. Voor de 22 jarige Christiaan Strobos zijn vuurdoop. Hij is net een maand in dienst en dit wordt zijn eerste klus. Het werk wordt verricht in opdracht van Fins-Engelse bedrijf Sillanpää.

Het werk is ondanks het slechte weer (Sneeuw ed.) Erg goed verlopen. Zowel Silanpää als de autoriteiten in Frankrijk waren zeer te spreken over de verrichte werkzaamheden door Christaan en van Tunen. Het bedrijf heeft dan ook al aangegeven meer zaken met van Tunen te willen doen.
>Met dank aan Christiaan voor de foto's. 

Mutlangen (D)

Voor het duitse bedrijf Wolff & Müller GmbH & Co.KG is Willem met zijn R383 afgereisd naar het duitse Mutlangen. Daar zal hij met de Cat 375L zwaar grondwerk moeten verrichten.
>Met dank aan; Andy Wöntz en Benni Beytekin voor de foto's.

Gernsheim (D)

In Gernsheim, Duitsland worden voor het duitse bedrijf Dettmann Abbruchgesellschaft mbH. de restanten van een brug verwijderd. Het gaat hierbij om de brugpijlers die kompleet verwijderd dienen te worden. Zo ook het gedeelte onder water. Een zeer taaie klus voor Jan Sagel en de R386. Uitgerust met een Krupp hamer hakt hij stukje bij beetje de zeer zware fundering klein.