2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1999     1998     1997     Oud  

<< 1999         Werken 1998         1997 >>

laatste update: 27-07-2009
 

Klik op de Thumbnail om de foto in nieuw venster te bekijken.  In verband met de beperkte capaciteit staan er van de diverse werken slechts een paar foto's op de site. Mail ons voor de overige en/of onbewerkte foto's (High Resolution/HQ).

  
 
  
 

Tanks graven voor nieuwe RWZI.

Ter hoogte van Maarssen langs de A2 bij Utrecht is van Tunen's R337 bezig een aantal putten te ontgraven. Hier zullen straks de immense tanks gebouwd worden van de eveneens hier nieuw te bouwen Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Op deze RWZI zuivert het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden straks het rioolwater van het stadsdeel Leidsche Rijn. Het rioolwater wordt gezuiverd met behulp van bacteriŽn en zuurstof uit de lucht. Het zuiveren van rioolwater neemt minstens 10 uur in beslag. 
Bij binnenkomst van het rioolwater wordt de grove rommel zoals zand, papier, plastic uit het water geharkt. Vervolgens worden in de beluchtingstank organische stoffen afgebroken met behulp van bacteriŽn. Dan krijgt het beluchte water rust, zodat de bacteriŽn als slipvlokken kunnen bezinken. Er blijft gezuiverd water over dat vervolgens afgevoerd wordt naar het Amsterdam Rijnkanaal. Het achtergebleven zuiveringsslip wordt verder ontwaterd en elders verbrand.   

2e Beneluxtunnel.

Bij Rotterdam wordt begonnen met de bouw van de 2e Benuluxtunnel. De tweede Benuluxtunnel is gesitueerd aan de oostzijde van de bestaande tunnel en bestaat uit zes buizen waarvan verschillende soorten verkeer gebruik kunnen maken. Er komen twee buizen met elk twee rijstroken voor wegverkeer, twee buizen voor de nieuwe metrolijn Rotterdam ó Spijkenisse, ťťn buis voor langzaam verkeer en ťťn tidal-flow buis. Deze is afhankelijk van het verkeersaanbod bruikbaar voor verkeer uit beide richtingen. De tunnel is voorzien van alle noodzakelijke installaties.

De tunnel met een lengte van 900 meter ligt direct naast de Beneluxtunnel en is uitgevoerd als een afgezonken tunnel. De toeritten en overgangsconstructies zijn in een open bouwput gebouwd.
Het totale project is aangenomen door de Hollandse Combinatie Benelux v.o.f., bestaande uit Hollandse Beton en Waterbouw, van Hattum en Blankevoort en Dirk Verstoep.

Van Tunen is verantwoordelijk voor het grondwerk aan zowel de oost als westkant. Voor dit  monsterproject worden dan ook zeer veel machines ingezet. We zagen er oa. de R334, R336, R 339, R376, R382, R383, R385, R386. 


Rioolwerkzaamheden in Buren.

In het plaatsje Buren vlakbij Tiel, wordt de hulp van van Tunen ingeroepen door Groep Midden Betuwe. Ter plekke dient een serie buizen van ieder negen ton gelegd te worden op een diepte van vier meter. Geen lichte klus dus zeker niet gezien de ligging midden in een woonwijk. Dus weinig  ruimte om te manoeuvreren. Ook de zachte grond maakte het er niet eenvoudiger om de riolering goed op elkaar te laten aansluiten. 
Mede dankzij de goede samenwerking tussen hoofduitvoerder De Ruiter slaagde machinist Raymond Barbieri er met de R337 (Cat 350L), voorzien van last moment beveiliging, toch in de klus binnen twee weken te klaren. 

Drainage in Zandvoort.

Midden in Zandvoort is van Tunen bezich met een Cat 350MH compleet met extensiepijpen en poliepknijper om een drainage put te ontgraven.
Een zeer lastige klus. Er kan op veel plaatsen niet naast de put gewerkt worden vanwege de geringe ruimte. Ook vanwege de grote omvang van de put zelf, dient het ontgraven hoofdzakelijk binnen de put zelf plaats te vinden. Het zand is zeer fijn, waardoor terugloop bijna onvermijdelijk blijkt te zijn. Er is dan ook voor deze machine gekozen vanwege het grote bereik.

Als je te dicht bij komt spoelt het water letterlijk het zand onder je rupsen vandaan, zo de hoek in waar je net alles op diepte heb. Je kan dan weer overnieuw beginnen als je er dan nog bij komt. Of erger: Je ligt met kraan en al in die hoek. Ook de grote hoeveelheid palen bemoeilijkt het werk, daar deze niet beschadigd mogen worden; aldus Erwin Slikker (machinist).

Ondanks de zeer lastige omstandigheden leverde van Tunen weer een staaltje vakwerk. Met recht: "De juiste machine, op de juiste plaats!"

Sloop Tuchinski Theater.

Wellicht de lastigste sloopklus voor van Tunen; de sloop ter uitbreiding/vernieuwing van het Tuchinski Theater in Amsterdam. Op de eerste plaats daar het zich midden in het centrum bevind. Een zeer lastige klus; om een 85tons machine daar te krijgen! Onder andere vanwege de grote hoeveelheid aanwezige tramleidingen. In het holst van de nacht wordt de kraan dan ook aangevoerd en zeer voorzichtig onder de leidingen door gemanoeuvreerd. Als de machine eenmaal op zijn plek gearriveerd is wordt voorzichtig begonnen met het weghalen van de oude gebouwen. Zeker in het begin een lastige klus vanwege de geringe ruimte en de zeer dichtbij staande gebouwen welke behouden diende te blijven. Naar mate het werk vorderde kwam er meer ruimte en vergemakkelijkte het de werkzaamheden. Toch bleef het oppassen niet op de laatste plaats op de aanwezige toeschouwers en het voorbijrijdende verkeer cq. openbaar vervoer. Het werk werd uitgevoerd in opdracht van sloopbedrijf Vermeulen BV.

Hoogstaande klus op grote diepte!

Prominent en op grote hoogte staat hij daar, de blauwe Cat 375LLR met verlengde giek. Vanaf een speciaal gebouwde traverse wordt er met veel precisie gewerkt aan de realisatie van een bouwkuip ten behoeve van de nieuwe Botlek-spoortunnel.
De onderaannemer Combinatie Grondwerken Boortunnel doet alle voorbereidingen voor de nieuw te realiseren spoortunnel en heeft van Tunen ingeschakeld bij een deelopdracht. 
Hoofduitvoerder Jos van Hees legt uit dat de samenwerking met van Tunen zich met name toespitst op de werkzaamheden die moeten leiden tot de zogenaamde bouwkuipen. 

De machine (R383) is boven de put geplaatst dmv. een verrijdbaar traverse om zo een zo groot mogelijk horizontaal en verticaal bereik te genereren, want er moet diep gegraven worden (maximaal zelfs 17.5 meter NAP). 

Twee maal sloop in Den Bosch.

Voor de firma Barten is van Tunen letterlijk aan het slopen geslagen. In Den Bosch werkt Pim Jacobs met de R340 (Cat 350L) aan het klein krijgen van een oude school, terwijl even verderop Sjaak met de R339 (Cat 345BL) wordt ingezet voor een sloopklus bij het Station.
      
      

Schroot verladen bij Velserkom.

Ook bij Velserkom in IJmuiden weten ze van Tunen al jaren te vinden voor een overslagklusje.

Sloop veevoederfabriek EDE met H25DLC sloopgiek.

In Ede dient een oude veevoederfabriek gesloopt te worden. Een uitstekende klus voor de H25DLC met de 23 meter hoge 3-delige sloopgiek.